Home

Ons mobiliteitssysteem staat onder druk. Niet alleen doordat we tegen de grenzen van uitbreidingsmogelijkheden aanlopen, maar ook omdat de negatieve impact van het huidige systeem op sociale- en milieuvraagstukken onhoudbaar wordt. Tel daarbij op dat onze mobiliteit steeds vaker te maken krijgt met disruptieve mobiliteitsconcepten van -van oudsher- externe partijen en het wordt duidelijk dat er grote kennisvragen op ons af komen. De COVID-19 crisis en de plotselinge impact daarvan op ons mobiliteitsgedrag en -systeem zijn een wake-up call dat we als samenleving continue geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe perspectieven. 

In de Mobiliteitsbeweging ontwikkelen we samen de lenigheid die nodig is om op verschillende manieren over ons mobiliteitssysteem na te denken, om er anders naar te kijken en uiteindelijk om anders te doen. Mobiliteit speelt steeds vaker een sleutelrol in een toenemend aantal maatschappelijke vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat het standaard begrippenkader steeds minder toereikend is. Met een diverse groep landelijke, regionale en lokale partijen van binnen- en buiten het klassieke mobiliteitsdomein vormen we een groeiend netwerk dat actief zoekt naar nieuwe manieren van denken rondom mobiliteit. Alleen met nieuwe verhaallijnen, nieuwe manieren van kijken en nieuwe kennisvragen kunnen we mobiliteitstransities ondersteunen.

Op deze website delen we de voortgang van de Mobiliteitsbeweging. Je vindt hier informatie over de Bijeenkomsten, zoals de bezoeken die we brengen aan de vijf Metropoolregio’s en waar we dilemma’s en nieuwe narratieven ophalen (de ‘Safari’s’). We delen de uitkomsten van vijf Ontwerpende onderzoeken die laten zien wat deze narratieven kunnen opleveren. We delen Inspiratie over gerelateerde projecten en producten om je verder in te verdiepen. En we werken stapsgewijs toe naar een nieuwe Kennisagenda voor het mobiliteitsdomein.

Proces overzicht van de eerste cyclus van de Mobiliteitsbeweging met een interne fase (1), ontwerpend onderzoek (2) en een externe fase (3)

‘Sometimes the only thing stopping us from progress is our attachment to a previous conceptual framework

@mobiliteitsbeweging

The only thing stopping policy makers from making better streets is their attachment to a previous conceptual framework. Break free! (@buitengebieden)

♬ origineel geluid – De Mobiliteitsbeweging